អៀវ កើស

តើអ្នកស្គាល់លោកអៀវ កើស​ ដែរឬទេ???តើគាត់ជាអ្នកណា??

តើអ្នកស្គាល់លោកអៀវ កើស​ ដែរឬទេ???តើគាត់ជាអ្នកណា??

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ | ឥស្សរជន | 0 |

លោក អៀវ កើស​ កើតនៅឆ្នាំ ១៩០៥ នៅស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ គាត់ជា កូនទោល របស់ លោក អៀវ ហេង និង អ្នកស្រី ទឹក។ លោក អៀវ កើស បានសិក្សានៅខេត្តកណ្តាល និង សាលាបឋមសិក្សា ក្រុងបាត់ដំបង