អង្គរបុរី

សត្វដំរី សត្វអច្ឆរិយៈវប្បធម៌អង្គរបុរី

សត្វដំរី សត្វអច្ឆរិយៈវប្បធម៌អង្គរបុរី

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ដំរីមិនគ្រាន់តែជាយានជំនះរបស់ព្រះឥន្ទ្រតែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែជាវត្ថុសិរីមង្គលមួយក្នុងបណ្តាសិរីមង្គលចំនួន១០៨ របស់ស្តេចចក្រពត្តិថែមទៀតផង ជាពិសេសដំរីស