សីលធម៌

សីលធម៌និងច្បាប់ដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ (មានវីដេអូ)

សីលធម៌និងច្បាប់ដ៏ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ (មានវីដេអូ)

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គេបានកំណត់ថា រាល់អ្នក​បើក​បរ​​ដាច់​ខាត​ត្រូវ​តែ​អែប​ទៅ​​កៀន​ ​នៅ​​ក្នុង​ករណី​ដែល​​កើត​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍