រនាត

រនាតថ្មមកពីអន្លង់ត្រារាជ្យ

រនាតថ្មមកពីអន្លង់ត្រារាជ្យ

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

នៅក្នុងខែឧសភា ២០១៧ យើងបានធ្វើដំណើរជាលើកទីពីរ ដើម្បីអោយដឹងទីតំាងពិតនៃកន្លែងប្រើប្រាស់រនាតថ្ម។ វាមិនមែនជាការរុករកបែបវិទ្យាសាស្រ្តនោះទេ តែបែបទេសចរណ៏ និង និពន្ធប្រលោមលោកច្រើនជាង