ប្រាសាទភ្នំរូង

ប្រាសាទភ្នំរូងបានកសាងឡើងក្នុងសម័យអង្គរ បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងទឹកដីថៃ

ប្រាសាទភ្នំរូងបានកសាងឡើងក្នុងសម័យអង្គរ បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងទឹកដីថៃ

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ | ចំណេះដឹងទូទៅប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ពេលលោកអ្នកមកថៃត្រូវបន្តតំណើរមកខេត្ត បុរីរាំ ស្រុកឈ្លើមប្រៈកៀត នៅភូមិតាបុិក សួររកប្រាសាទ”ភ្នំរូង”ដែលជាស្នាដៃ