ប្រវត្តិសៀក

តើសិល្បៈសៀកខ្មែរមានវត្តមានតាំងពីសម័យណាមក??

តើសិល្បៈសៀកខ្មែរមានវត្តមានតាំងពីសម័យណាមក??

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

សិល្បៈសៀក ជាទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពមួយប្រភេទ ដែលមានវត្តមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា