ដើមកំណើតខ្មែរ

នឹកស្មានមិនដល់!​ តាមពិតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃទី៤ មានដើមកំណើតខ្មែរអ្នកខេត្ត…

នឹកស្មានមិនដល់!​ តាមពិតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃទី៤ មានដើមកំណើតខ្មែរអ្នកខេត្ត…

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

លោក ខួង អភ័យវង្ស (Khuang Aphaiwong) ជានាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃជំនាន់ទី៤ ដោយបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃចំនួន ៣លើក (លើកទី១ ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៤-១៩៤៥, លើកទី២ ក្នុងខែមករា ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៤៦ និងលើកទី៣ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៤៧ រហូតដល់ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៤៨)ដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្ត

តើដើមកំណើតជាតិខ្មែរមកពីណា?

តើដើមកំណើតជាតិខ្មែរមកពីណា?

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

បញ្ហាដើមកំណើតជាតិខ្មែរនេះ មានចោទឡើងរៀងរាល់ពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ពីអរិយធម៌ រឺពីប្រវត្ដិ​សាស្រ្ដ​ខ្មែរ​

មជ្ឈដ្ឋានភូមិសាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរាណ

មជ្ឈដ្ឋានភូមិសាស្ត្រខ្មែរសម័យបុរាណ

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ក្នុងសម័យដែលរុងរឿងបំផុត ទឹកដីខ្មែរបានលាតសន្ធឹងទៅលើភូមិភាគធំនៃអាស៊ីអគ្នេយ៍ដីគោក។ ក្រៅពី​ប្រទេស​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន