ដាយណូស័រ

ដានជើង​ដាយ​ណូ​ស័របាន​បន្សល់ទុកដែលមានអាយុ​ប្រហែល​១០០​លាន​ឆ្នាំ​មុន

ដានជើង​ដាយ​ណូ​ស័របាន​បន្សល់ទុកដែលមានអាយុ​ប្រហែល​១០០​លាន​ឆ្នាំ​មុន

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

កន្លង​មក​មានការ​រក​ឃើញ​ដានជើង​ផូ​ស៊ីល​ដាយ​ណូ​ស៊័​រ​នៅ​តាម​តំបន់ឆ្នេរ​«Sussex» ចក្រភព​អង់គ្លេស ពិសេស​តំបន់​នៅ​ជុំវិញ​ក្រុង​បុរាណ​Hastings