ដាប​ ឈួន

តើលោក ដាប ឈួន ឬឈួន ម្ចុលពេជ្រជាអ្នកណា??

តើលោក ដាប ឈួន ឬឈួន ម្ចុលពេជ្រជាអ្នកណា??

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ | ឥស្សរជន | 0 |

លោក ដាប ឈួន មានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្ត សៀមរាប (ប្រភពខ្លះថានៅខេត្តកណ្តាល) និងធំដឹងក្តីនៅខេត្តព្រៃវែង