គូទឹក

កូនខ្មែរនាំគ្នាទន្ទេញឲ្យចាំផង​!គូទឹក និងកំពែងដែលកសាងគឺសម្រាប់ទប់ទល់សង្គ្រាម

កូនខ្មែរនាំគ្នាទន្ទេញឲ្យចាំផង​!គូទឹក និងកំពែងដែលកសាងគឺសម្រាប់ទប់ទល់សង្គ្រាម

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

រូបថតខាងក្រោមនេះជារូបដែលស្តីពីគូទឹកដែលមានប្រវែងដ៏មហាសាល ១២គ.ម ទទឹង ១០០ម ជំរៅប្រមាណ ៨ម ដោយប្រមាណ