គិរីរម្យ

អ្នកគួរតែដឹង!!ប្រវត្តិឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ ឬ បុរីជូឡុង ឬ ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ

អ្នកគួរតែដឹង!!ប្រវត្តិឧទ្យានជាតិគិរីរម្យ ឬ បុរីជូឡុង ឬ ឧទ្យានជាតិព្រះសុរាម្រឹត-កុសុមៈ

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ | ទេសចរណ៍ | 0 |

ឧទ្យានជាតិគិរីរម្យបានត្រូវបង្កេីតឡេីងជាលេីកដំបូងក្នុង គ. ស. ១៩៤០ ដោយនាយកដ្ឋានគង្គា រុក្ខាប្រមាញ់ ។ នៅក្នុង គ. ស. ១៩៤៤ សម្ដេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ស្ដេចយាងតាមព្រះទីន័ងគជេន្ទ្រ ( ដំរី ) យាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នេះ