ខ្មែរសៀម

ស្ថានភាពបាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់ត្រកូល “អភ័យវង្ស”​​ ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

ស្ថានភាពបាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់ត្រកូល “អភ័យវង្ស”​​ ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

បើនិយាយអំពីសាវតានៃខេត្តបាត់ដំបង (សៀមបានប្រែឈ្មោះជាខេត្តព្រះដំបង ) ដែលធ្លាប់ធ្លាក់ ទៅក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមអស់ជាច្រើនឆ្នាំ គឺត្រូវនិយាយទាក់ទង នឹងសាវតាដែល ខេត្តនេះ ស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់ត្រកូល «អភ័យវង្ស»។