កំពង់ឆ្នាំង

រនាតថ្មមកពីអន្លង់ត្រារាជ្យ

រនាតថ្មមកពីអន្លង់ត្រារាជ្យ

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

នៅក្នុងខែឧសភា ២០១៧ យើងបានធ្វើដំណើរជាលើកទីពីរ ដើម្បីអោយដឹងទីតំាងពិតនៃកន្លែងប្រើប្រាស់រនាតថ្ម។ វាមិនមែនជាការរុករកបែបវិទ្យាសាស្រ្តនោះទេ តែបែបទេសចរណ៏ និង និពន្ធប្រលោមលោកច្រើនជាង

ព្រះរាជាសម័យលង្វែក៖ ព្រះបាទចន្ទរាជា ដែលជាព្រះរាជាដំបូងគេ និងជាស្ថាបនិកកសាងបន្ទាយលង្វែក

ព្រះរាជាសម័យលង្វែក៖ ព្រះបាទចន្ទរាជា ដែលជាព្រះរាជាដំបូងគេ និងជាស្ថាបនិកកសាងបន្ទាយលង្វែក

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

សម័យលង្វែក ដែលមានអាយុកាលជិត ៧ ទសវត្សនេះ មានព្រះរាជាចំនួន ៤ អង្គ បានឡើងគ្រងរាជ្យ