កងទ័ព

ដើមកំណើតកងទ័ពសេះ និងដំរី ក្នុងចក្រភពខ្មែរ

ដើមកំណើតកងទ័ពសេះ និងដំរី ក្នុងចក្រភពខ្មែរ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

តាំងពីបុរាណកាលមក គឺមានតែកងទ័ពជើងគោក និងជើងទឹក ហើយមិនដែលធ្លាប់មានកងទ័ពសេះ និង ដំរីទេ