ប្រវត្តិសាស្រ្ដ

មូលហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនពីទីក្រុង និងទីរួមខេត្ត (#ភាគទី១)

មូលហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនពីទីក្រុង និងទីរួមខេត្ត (#ភាគទី១)

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ដើម្បីគូសបញ្ជាក់អំពីការខ្វែងគំនិតទំនាស់គ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីភូមិភាគផ្សេងៗ

កំពង់ផែ​បុរាណ​នានា ទៅកាន់​សុវណ្ណ​ភូមិ​

កំពង់ផែ​បុរាណ​នានា ទៅកាន់​សុវណ្ណ​ភូមិ​

ដោយ៖ ឡុង រដ្ឋា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

សុវណ្ណ​ភូមិ ដែល​មកពី​ពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់ គឺ សុវណ្ណ (​មាស​) និង ភូមិ (​ទី​ដី ផែនដី​) មានន័យ​ផែនដី​មាស……

ប្រាសាទ​បុរាណ​ខ្មែរ​ចំនួន ៨ ដែល​ស្ថិត​នៅ​​​លើ​ទឹក​ដី​ប្រទេស​ថៃ​បច្ចុប្បន្ន

ប្រាសាទ​បុរាណ​ខ្មែរ​ចំនួន ៨ ដែល​ស្ថិត​នៅ​​​លើ​ទឹក​ដី​ប្រទេស​ថៃ​បច្ចុប្បន្ន

ដោយ៖ ឡុង រដ្ឋា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ប្រាសាទ​​បុរាណ​ខ្មែរ​​មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​នៅ​រាយ​ពាស​ពេញ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នោះ​ទេ គេ​ក៏​ប្រទះ​ឃើញ​ប្រាសាទ​បុរាណ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​

ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា ភាគទី១ : ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទីមួយ (វីដេអូ)

ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជា ភាគទី១ : ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទីមួយ (វីដេអូ)

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ភាគទី១ : ការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទីមួយ