ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះបរម​បច្ឆា​មរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះ​មហា​ក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨​ | ឥស្សរជន | 0 |
ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះបរម​បច្ឆា​មរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះ​មហា​ក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គ ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះបរម​បច្ឆា​មរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះ​មហា​ក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គ

ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមនៃព្រះមហាក្សត្រ-ព្រះមហាក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គចុងក្រោយ មានដូចជា៖


រាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ

១. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះអង្គឌួង ​ ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមកោដ្ឋ

២. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះសុវណ្ណកោដ្ឋ

៣. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសុីសុវត្ថិ ​ ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះរាជានុកោដ្ឋ

៤. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសុីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមខត្តិយកោដ្ឋ

៥. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម ព្រះសុរាម្រិត ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះមហាកាញ្ចនកោដ្ឋ

៦. ព្រះមហាក្សត្រីយានី សុីសុវត្ថិមុនីវង្ស កុសមៈនារីនារីរ័ត្ន សេរីវឌ្ឃនា ( មិនមាន)

៧. ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

ដោយ៖ ទី សារឿន

បញ្ចេញមតិ