ផែនដីមិនរាបស្មើ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |
ផែនដីមិនរាបស្មើ ផែនដីមិនរាបស្មើ

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ផែនដីមិនរាបស្មើ

សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

មនុស្សគ្រប់គ្នារមែងមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ចំណែកការចង់គេចផុតពីសេចក្ដីទុក្ខនានា គឺជារឿងពិបាកបំផុត ដូច្នេះហើយដើម្បីអាចកាត់បន្ថយភាព សោកសៅ និងសេចក្ដីក្រោធផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានខ្លះ ចូរស្ដាប់នូវការអប់រំទូន្មានពីចាស់ព្រឹទ្ធចារ្យ និងការសម្ដែងនូវព្រះធម៌ឲ្យបានច្រើន ដើម្បីទទួលបាននូវពុទ្ធិ និងសេចក្ដីស្ងប់ក្នុងចិត្ត។

បញ្ចេញមតិ