ថ្ងៃ និង យប់

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |
ថ្ងៃ និង យប់ ថ្ងៃ និង យប់

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ថ្ងៃ និង យប់

សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា
@វិទ្យុផ្កាឈូក

បញ្ចេញមតិ