ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល របស់ខ្មែរ ពីសង្គមនិយមទៅជាសេរីនិយម

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | ចំណេះដឹងទូទៅ | 0 |
ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល របស់ខ្មែរ ពីសង្គមនិយមទៅជាសេរីនិយម ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល របស់ខ្មែរ ពីសង្គមនិយមទៅជាសេរីនិយម

ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបដឹកនាំយ៉ាងច្រើន ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការវិវត្តនានា ទាំងសង្គម នយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច គឺមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់។

ជាក់ស្ដែងចាត់តាំងពីកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំង ឆ្នាំ១៩៥៣ មក ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបដឹកនាំជាច្រើនសម័យកាល​ដូច​ជា៖ សង្គមរាស្រ្តនិយម ១៩៥៥-១៩៧០, សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (លន់ នល់) ១៩៧០-១៩៧៥, កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ប៉ុល ពត​)​ ១៩៧៥-១៩៧៩,  សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ១៩៧៩-១៩៨៩, រដ្ឋកម្ពុជា ១៩៨៩-១៩៩៣, អ៊ុនតាក់ (អង្គការសហប្រជាជាតិ)  ១៩៩២-១៩៩៣, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន។

ដូចដែលបានពោលខាងលើ រាល់ពេលមានការផ្លាសប្ដូររបបដឹកនាំប្រទេស ការវិវត្តសំខាន់ៗតែងតែកើតមានឡើង ទើបយើង​ឃើញ​នៅ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាតិមួយនេះ ក៏មានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែរ ជាពិសេសគឺ ក្រដាសប្រាក់រៀល ដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិ គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ផងដែរ។

នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់ ស.ស.រ (SOSORO MUSEUM) ស្ដីពី “ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល” មួយនេះបានបង្ហាញពី​ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល​របស់​កម្ពុជា​ពីសង្គមនិយមទៅជាសេរីនិយម។

អត្ថបទដោយ៖ ទី សារឿន

សូមទស្សនាវីដេអូស្តីពី ការវិវត្តនៃប្រាក់រៀល របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា៖

បញ្ចេញមតិ