ច្រណែន

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ច្រណែន

ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

បញ្ចេញមតិ
ស្លាក