ក្រុមការងារ SPKT LIV បានយក​គ្រឿង​ឧបភោគ​-​បរិភោគ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ចែក​ជូន​លោកតា លោកយាយ ដែល​មាន​ជីវភាព​ទីទាល់ក្រ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | ការងារសង្គម | 0 |
ក្រុមការងារ SPKT LIV បានយក​គ្រឿង​ឧបភោគ​-​បរិភោគ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ចែក​ជូន​លោកតា លោកយាយ ដែល​មាន​ជីវភាព​ទីទាល់ក្រ ក្រុមការងារ SPKT LIV បានយក​គ្រឿង​ឧបភោគ​-​បរិភោគ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​ចែក​ជូន​លោកតា លោកយាយ ដែល​មាន​ជីវភាព​ទីទាល់ក្រ

ក្រុមការងារ SPKT LIV បានយកគ្រឿងឧបភោគ-បរិភោគមួយចំនួនទៅចែកជូនលោកតា លោកយាយ ដែលមានជីវភាពទីទាល់ក្រគ្មានកូនៗជាទីរំពឹងចំនួន ៤ គ្រួសារ ដែលមានទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ។

នេះគ្រាន់តែចំណែកតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលក្រុមការងារ SPKT LIV យើងខ្ញុំបានរួមចំណែកជួយដល់សង្គម តែយើងខ្ញុំពិតជារីករាយបំផុត​នៅពេល​ដែលបាន​ឃើញស្នាម​ញញឹម​របស់​លោកតា លោកយាយ ក្រោយពីពួកគាត់ទទួលបានគ្រឿងឧបភោគ-បរិភោគទាំងអស់នេះ។

បញ្ចេញមតិ