បុត្រ ៣ ប្រភេទ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ បុត្រ ៣ ប្រភេទ

សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា
@វិទ្យុផ្កាឈូក

បញ្ចេញមតិ